пансион коне

Конете се извеждат всяка сутрин на пасище и всяка вечер се прибират. Ежедневно се подсигурява дажба от ливадно сено и фураж.

За приемане на пансион на нов кон е задължително спазването на следните условия:

1) Животното да има паспорт

2) Да бъде чипирано

3) Да има всички необходими ваксинации

Непосредствено след пристигането в базата конете се обезпаразитяват.

Пансионът предлага допълнителни услуги, като поддръжка на копитата на конете,

обезпаразитяване, ветеринарен контрол, тренировки и обяздване. Цената за наем

на бокс, постела и храна е 200 лв на месец. Допълнителни условия за гледане на

всеки кон се уточняват индивидуално.