“СИВЕК” развъжда породата Pura Raza Espanola

март 14, 2019

Конна база Сивек е единствената конюшня  в България, която си постави амбициозната цел да развъжда чистокръвни коне от андалузката порода Pura Raza Espagnol. Запленени от красотата на тези коне през пролетта на 2016 г ние купихме чистокръвни кобили и две малки кончета от района на Каталуния.

През октомври 2017  на база установените връзки с подбрани конюшни от Испания купихме и чистокръвен млад жребец Исленио с доказано потекло.

Към момента имаме пет кобили, три подрастващи и два жребеца от красивата порода Pura Raza Espagnol.

Sivek Horse Base is the only stable in Bulgaria that set the ambitious goal of breeding purebred horses from the Andalusian Pura Raza Espagnol breed. Fascinated by the beauty of these horses in the spring of 2016, we bought purebred mares and two small horses from the Catalonia region.

In October 2017 we also bought a purebred young stallion Islenio from a selected horse breeding stable in Spain.

Now we have five mares, three young horses, and two stallions of the beautiful Pura Raza Espagnol breed.